technics

Až 98% účinnosť filtra po vyčistení = filter/katalyzátor ako nový.

guarantee

Test a analýza filtra/katalyzátora pred a po čistení doložené protokolom zo stroja.

leaf

Ako jedna z mála metód umožňuje efektívne čistiť filtračné kanály od sadze, popola, oleja, usadeniny karbónu, oxidu ćeru.

technics

Možná demontáž aj montáž filtra/katalyzátora u nás.

passage-of-time

Čistenie aj na počkanie.

ČISTENIE DPF/FAP FILTROV A KATALYZÁTOROV PO CELOM SLOVENSKU

Až 98% účinnosť po vyčistení. Svieti Vám kontrola filtra pevných častíc DFP/FAP? Neprešlo vaše auto emisnou kontrolou? Slabší výkon a vyššia spotreba paliva?

 

Vaše problémy vyrieši náš profesionálny zaškolený tím na kvalitných certifikovaných strojov. Využívame neinvazínu a certifikovanú technológiu čistenia DPF/FAP filtrov a katalyzátorov. Pracujeme po celej SR a ČR. Stačí zavolať a dohodneme si podmienky spolupráce pri čistení vášho DPF/FAP filtra.

PREČO ČISTIŤ S NAMI?

Vyčistenie do 1 hodiny – na počkanie

Čistenie priamo v Ružomberku

Garancia záruky a profesionálnych služieb

Až 98% účinnosť po vyčistení

Vyzdvihneme DPF/FAP filter kdekoľvek v SR a ČR

Protokol zo stroja pred a po čistení

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE SLUŽBY?

Pôsobíme v oblasti autodielov a služieb s nimi spojených už viac ako 8 rokov. Máme bohaté skúsenosti a stovky spokojných klientov.

DPF filter nám môžete osobne doniesť na našu adresu v Ružomberku alebo nás stačí kontaktovať a pošleme nášho kuriéra na vybranú adresu. Následne DPF filter vyčistíme a odošleme späť na vybranú adresu.

 

  • Školený tím profesionálov
  • Atraktívne ceny
  • Záručný a pozáručný servis
  • Pôsobenie v celej SR a ČR
  • Vymontovanie DPF filtra aj u nás
  • Doprava a vyzdvihnutie zadarmo

AKO TO U NÁS FUNGUJE?

Krátky postup ako fungujú naše služby. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne nás kontaktujte.

1. Demontáž DPF filtra

V autoservise demontujte DPF filter alebo sa zastavte priamo u nás.

2. Objednanie čistenia DPF

Objednajte si vyzdvihnutie DPF filtra našim kuriérom alebo príďte osobne.

3. Čistenie DPF filtra

Filter u nás vyčistíme a odošleme kuriérom na vybranú adresu alebo odovzdáme osobne.

4. Doručenie DPF filtra

Filter dovezie kuriér na vybranú adresu alebo si ho zoberiete osobne. Stačí už len namontovať do auta.

Kontaktujte nás

Pre rýchly kontakt použite + 421 948 332 100 alebo info@dpfko.sk

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím, aby prevádzkovateľ webovej stránky www.dpfko.sk Spoločnosť Repascentrum s.r.o. so sídlom I. Houdeka 1944/57, 034 01 Ružomberok, Slovensko IČO: 50543661 - DIČ: 2120362189 - IČ DPH: SK2120362189, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúval moje osobné údaje v rozsahu: Titul, meno a priezvisko, telefón, adresa, e-mail pre účely na kontaktovanie osôb v rámci cenových ponúk a zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:
na prístup k osobným údajom,
na opravu, resp. doplnenie údajov,
na výmaz údajov (byť zabudnutý),
na prenositeľnosť údajov,
vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
na obmedzenie spracovávania údajov,
nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:

Infolinke +421 948 924 596 alebo na emailovej adrese: info@dpfko.sk

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) a som si vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Zistite ceny čistenia DPF filtrov

Využite naše profesionálne služby a skúsenosti