DPF filter a čistenie

História DPF/FAP filtrov pevných častíc

Všetko začalo príchodom emisnej normy EURO 5, ktorá zaviedla prísne pravidlá na dodržiavanie množstva emisií z vozidiel(nespálené pevné častice vo výfukových plynonch). Aktuálne sa rozmýšľa o montovaní DPF/FAP filtrov aj do benzínových vozidiel. Väčšina dieslových(vznetových) vozidiel je od roku 2007 vybavená filtrom pevných častíc. Automobilky Peugeot a Citroen montujú do svojich model DPD/FAP filtre uz od roku 2000.

Na základe týchto pravidiel sa začalo s montážou DPF/FAP filtrov do všetkých dieslových motorov. Aktuálne nenájdete žiadne dieslové auto bez filtra pevných častíc. Výnimku tvoria len dieslové autá, ktoré boli určené pre zahraničné trhy, kde emisné obmedzenia neplatia.
V krajinách ako Rakúsko alebo Nemecko Vám okamžite zoberú technický preukaz, ak zistia, že nemáte DPF/FAP filter. Taktiež neprejdete emisnou kontrolou, ak ste daný filter odmontovali z auta. Dodržiavanie emisných noriem má väčšina štátov uvedených v legislatíve a ich neprítomnosť sa trestá vysokými pokutami. V zahraničí existujú aj nízkoemisné zóny, kde bez filtra pevných častíc nemôžete vstúpiť.

Nízkoemisné zóny:

  • Nemecko – centrá veľkých miest, napríklad Leipzig, Halle, Berlin, Hanover, Mníchov, Stuttgart a mnoho ďalších
  • Maďarsko – Budapešť
  • Veľká Británia – celý Londýn
  • Taliansko – naprostá väčšina všetkých veľkých miest
  • Rakúsko
  • Holandsko
  • Belgicko
  • Švédsko
  • Dánsko
  • Nórsko

Ako funguje filter pevných častíc?

DPF/FAP filter pevných častíc zabraňuje prachovým a karciogénnym časticiam aby boli z výfuku vypúštané do nášho ovzdušia. Filter tieto častice zachytáva a následne sa spália vysokou teplotou priamo v aute. Celý proces čistenia filtra prebieha vstrekovaním paliva do filtra DPF/FAP, počas behu motora. Stačí auto dostatočne zaťažiť a celý filter sa vyčistí.(zaťaženie je jazda po okrskoch a dialniciach vo vyšších otáčkach) Životnosť DPF filtra je v priemere 80 000 – 150 000 km. Všetko záleží od štýlu jazdy a kvality používaného oleja.

Hlavnou nevýhodou DPF/FAPT filtrov je jeho zanesenie. Je pravda, že filter pevných častíc zabraňuje priechodu škodlivých častíc do ovzdušia, ale to len v tom prípade, ak filter pracuje správne. Ak je filter zničený alebo upchatý tak auto do ovzdušia vypúšta viac splodín a častíc ako auto bez tohto filtra.

Regenerácia filtra pevných častíc

DPF/FAP filter sa pri používaní auta postupne zanáša sadzami a nečistotami. Je to jeho hlavná funkcia aby zabraňoval týmto škodlivým časticiam únik do ovzdušia. Tieto filre sa sami regenerujú vo vašom automobile a teraz si o tom povieme viac.

Pasívna regenerácia

Táto regenerácia filtrov pevných častíc prebieha pri teplote 350 – 500 °C priamo v aute. Regenerácia prebieha automaticky počas jazdy automobilu pri vyšších otáčkach. Stačí dynamickejšia a rýchlejšia jazda po ceste.

Aktívna regenerácia
Tento druh regenerácie je taktiež v aute a začína pri teplote okolo 650 °C. Sama riadiaca jednotka spustí tento typ regenerácie filtra. Funguje to na princípe odmerania hodnoty tlaku pred a za filtrom(prípadne sa spustí pri odjazdení určitého počtu hodín).
Pri aktívnej regenerácií je dôležité aby prebehla až do konca. Vtedy by ste s autom mali prejsť dlhšiu vzdialenosť. Ak bude aktívna regenerácia prerušovaná tak sa vytvoria usadené častice, ktoré zapchajú celý filter pevných častíc. Vtedy auto začne prechádzať do núdzového režimu. Vtedy je nutné vyhľadať autoservis a bude nutné urobiť servisnú regeneráciu DPF/FAP filtra.

Katalyzátor je pre aktívnu regeneráciu nutný

Oxidačný katalyzátor je nutnosť pri aktívnej regenerácií filtra pevných častíc. Ako bolo písané vyššie, počas čistenia kvapky nafty dopadajú na filter pevných častíc, ale úplne najskôr na oxidačný katalyzátor. Oxidačný katalyzátor sa nachádza pred filtrom a teplota za ním dosahuje až 700 °C. Počas čistenia dochádza k zohrievaniu častíc a celý cyklus čistenia je ukončený, ak je vyrovnaný tlak pred a za filtrom DPF/FAP. Toto všetko vyhodnocuje riadiace jednotka. Všetky autá nemajú kontrolku, ktorá informuje o prebiehajúcej regenerácií DPF/FAP filtra.

Ak je oxidačný katalyzátor nefunkčný tak nedôjde k aktívnemu čisteniu filtra a tým sa celý zanesie. U nás ponúkame aj čistenie katalyzátora od obalenia usadeninami. Ak vychádza z výfuku biely dym, hlavnou príčinou môže byť nefunkčný katalyzátor.

Keď je nutné servisné čistenie/regenerácia

Ak máte DPF/FAP filter pevných častíc úplne upchatý, je nutné navštíviť autoservis. Máte 2 možnosti vyriešenia tohto problému. Výmena filtra pevných častíc za nový. Takáto výmena vychádza v radoch stoviek eur. Najlepšou variantou v pomere cena/výkon je vyčistenie DPF/FAP filtra. Je nutné však takéto čistenie dať urobiť odborníkom. V niektorých autoservisoch vám môžu poradiť aj celý DPF filter vybrať a nepoužívať. Toto riešenie určite vhodné nie je. Dostali by ste pokutu, zoberú vám technický preukaz, neprejdete emisnou kontrolou a ešte ničíte životné prostredie.

Vyčistenie filtra pevných častíc u nás

Naša firma sa špecializuje na čistenie DPF/FAP filtrov a katalyzátorov pre osobné, nákladné autá, poľnohospodárske stroje, ťažkú techniku a ďalšie. Používame metódu čistenia vysokotlakovými vodnými lejzrami so špeciálnymi prípravkami, ktoré vyčistia celý filter. Nepoužívame princípy chemického čistenia, vypalovania alebo čistenia ultrazvukom. O rozdieloch medzi týmito a našimi technológiami čistenia si môžeme prečítať na našej stránke.

Potrebujete opraviť filter?

Zistite viac informácií o našich službách